Silicone Rubber加工說明

Silicone Rubber加工是什麼?Silicone Rubber加工技術主要用在哪邊,首先,Silicone Rubber加工技術主要用在三個領域,主要最常用的領域是航空業、電子產品與醫療產品,為什麼?因為Silicone Rubber的材質耐熱性高、無毒加上擁有非常好的絕緣性能,這三個產業會廣泛用到Silicone Rubber加工技術。

Silicone Rubber到底是什麼?

Silicone Rubber簡單來說是一種橡膠,但Silicone Rubber的耐熱性與適應氣候能力非常強,換句話說,不論在哪個地方,Silicone Rubber都可以撐得下去,也因此,Silicone Rubber會被用在高科技產業內。

Silicone Rubber加工包含什麼步驟

Silicone Rubber加工包含矽膠印刷、移印及點膠等等,透過一定的步驟,可以將Silicone Rubber加工成特殊規格以供使用。

分享此篇